Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Я могу работать в [страна]?
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Мне нужно разрешение на работу?
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Какова государственная минимальная зарплата?
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
Я___________________.
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
имеющий работу
employed
Sytuacja zawodowa
безработный
unemployed
Sytuacja zawodowa
предприниматель
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
частный предприниматель
self-employed
Sytuacja zawodowa
практикант
an intern
Sytuacja zawodowa
волонтер
a volunteer
Sytuacja zawodowa
советник
a consultant
Sytuacja zawodowa
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Каков тип вашего рабочего контракта?
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
У меня______________контракт.
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
полная занятость
full-time
Rodzaj umowy
неполная занятость
part-time
Rodzaj umowy
фиксированный
fixed-term
Rodzaj umowy
долговременный
permanent
Rodzaj umowy
сезонный
seasonal
Rodzaj umowy
Когда я получу зарплату?
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Я бы хотел(а) попросить о___________.
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
декретный отпуск
maternity leave
Rodzaj urlopu
отпуск по причине отцовства
paternity leave
Rodzaj urlopu
больничные выплаты
sick leave
Rodzaj urlopu
выходные дни
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Я бы хотел(а) узнать о налогах
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Кто сообщит мне_______________?
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
какова сумма моего возврата
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku