Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Posso trabalhar em [país]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Preciso de uma autorização de trabalho?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Qual é o salário mínimo nacional?
Vad är minimilönen?
Pytanie o płacę minimalną
Sou ___________________ .
Jag är ______________.
Sytuacja zawodowa
empregado(a)
anställd
Sytuacja zawodowa
desempregado(a)
arbetslös
Sytuacja zawodowa
empreendedor(a)
entreprenör
Sytuacja zawodowa
autônomo(a)
egenföretagare
Sytuacja zawodowa
estagiário(a)
praktikant
Sytuacja zawodowa
voluntário(a)
voluntärarbetare
Sytuacja zawodowa
consultor(a)
konsultant
Sytuacja zawodowa
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Rodzaje umów
Eu tenho um contrato de ______________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Rodzaje umów
tempo integral
fulltid
Rodzaj umowy
meio período
deltid
Rodzaj umowy
a termo
visstids
Rodzaj umowy
permanente
permanent anställd
Rodzaj umowy
sazonal
säsongsanställd
Rodzaj umowy
Quando recebo meu pagamento?
När får jag lön?
Pytanie o dzień wypłaty
Gostaria de pedir _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Prośba o urlop
licença maternidade
mammaledigt
Rodzaj urlopu
licença paternidade
pappaledigt
Rodzaj urlopu
auxílio-doença
sjuklön
Rodzaj urlopu
dias de folga
semester
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Pytanie o opodatkowanie
Gostaria de relatar meus ganhos.
Jag vill rapportera min inkomst.
Zgłaszanie dochodów
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Vem informerar mig om _______?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
qual é o valor da restituição
hur mycket min skatteåterbäring är
Rodzaj rozliczenia podatku
se há contribuições pendentes
huruvida jag ska betala mer skatt
Rodzaj rozliczenia podatku