Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Posso trabalhar em [país]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Preciso de uma autorização de trabalho?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Qual é o salário mínimo nacional?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Sou ___________________ .
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
empregado(a)
雇佣
Sytuacja zawodowa
desempregado(a)
待业
Sytuacja zawodowa
empreendedor(a)
企业家
Sytuacja zawodowa
autônomo(a)
自雇者
Sytuacja zawodowa
estagiário(a)
实习生
Sytuacja zawodowa
voluntário(a)
志愿者
Sytuacja zawodowa
consultor(a)
顾问
Sytuacja zawodowa
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
Eu tenho um contrato de ______________.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
tempo integral
全职
Rodzaj umowy
meio período
兼职
Rodzaj umowy
a termo
定期合同
Rodzaj umowy
permanente
永久合同
Rodzaj umowy
sazonal
季节性合同
Rodzaj umowy
Quando recebo meu pagamento?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Gostaria de pedir _________.
我想要_________。
Prośba o urlop
licença maternidade
产假
Rodzaj urlopu
licença paternidade
陪产假
Rodzaj urlopu
auxílio-doença
病假
Rodzaj urlopu
dias de folga
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Gostaria de relatar meus ganhos.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
qual é o valor da restituição
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
se há contribuições pendentes
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku