Zwroty | włoski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Qual è il salario minimo?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
Sono ____________.
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
impiegato/a
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
disoccupato/a
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
un imprenditore/un'imprenditrice
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
un lavoratore autonomo
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
uno/a stagista
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
un/una volontario/a
Sytuacja zawodowa
doradcą
un/a consulente
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
Ho un contratto _________.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
a tempo pieno
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
part-time
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
a tempo determinato
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
a tempo indeterminato
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
stagionale
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Quando viene versato lo stipendio?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Vorrei chiedere ___________.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
il congedo di maternità
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
il congedo di paternità
Rodzaj urlopu
chorobowe
il congedo per malattia
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
dei giorni liberi
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
quanto mi verrà rimborsato
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
se devo pagare più tasse
Rodzaj rozliczenia podatku