Zwroty | tajski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
ผู้มีงานทำ
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
ผู้ว่างงาน
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
ผู้ประกอบการ
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
เด็กฝึกงาน
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
อาสาสมัคร
Sytuacja zawodowa
doradcą
ที่ปรึกษา
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
เต็มเวลา
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
นอกเวลา
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
มีกำหนดเวลา
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
พนักงานประจำ
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
ตามช่วงเวลา
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prośba o urlop
urlop macierzyński
การลาคลอด
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Rodzaj urlopu
chorobowe
การลาป่วย
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
การหยุดงานเอง
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Rodzaj rozliczenia podatku