Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Vad är minimilönen?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
Jag är ______________.
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
anställd
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
arbetslös
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
entreprenör
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
egenföretagare
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
praktikant
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntärarbetare
Sytuacja zawodowa
doradcą
konsultant
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
fulltid
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
deltid
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
visstids
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
permanent anställd
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
säsongsanställd
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
När får jag lön?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
mammaledigt
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
pappaledigt
Rodzaj urlopu
chorobowe
sjuklön
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
semester
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Jag vill rapportera min inkomst.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
Vem informerar mig om _______?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
hur mycket min skatteåterbäring är
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
huruvida jag ska betala mer skatt
Rodzaj rozliczenia podatku