Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pot lucra în [țara]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Am nevoie de permis de muncă?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Care este salariul minim pe economie?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
Sunt ___________________ .
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
angajat
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
neangajat
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
antreprenor
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
independent
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
practicant
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntar
Sytuacja zawodowa
doradcą
consultant
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
Am contract de ______________.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
normă întreagă
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
jumătate de normă
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
pe perioadă determinată
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
pe perioadă nedeterminată
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
temporar
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Când primesc salariul?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
concediu maternal
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
concediul paternal
Rodzaj urlopu
chorobowe
concediu medical
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
zile libere
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Aș dori să-mi declar venitul.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
Cine mă va informa de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
cât este rambursarea
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
dacă datorez mai mult
Rodzaj rozliczenia podatku