Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Я могу работать в [страна]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Мне нужно разрешение на работу?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Какова государственная минимальная зарплата?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
Я___________________.
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
имеющий работу
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
безработный
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
предприниматель
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
частный предприниматель
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
практикант
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
волонтер
Sytuacja zawodowa
doradcą
советник
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
У меня______________контракт.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
полная занятость
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
неполная занятость
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
фиксированный
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
долговременный
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
сезонный
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Когда я получу зарплату?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
декретный отпуск
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
отпуск по причине отцовства
Rodzaj urlopu
chorobowe
больничные выплаты
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
выходные дни
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
какова сумма моего возврата
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
Rodzaj rozliczenia podatku