Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Posso trabalhar em [país]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Qual é o salário mínimo nacional?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
Sou ___________________ .
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
empregado(a)
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
desempregado(a)
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
empreendedor(a)
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
autônomo(a)
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
estagiário(a)
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntário(a)
Sytuacja zawodowa
doradcą
consultor(a)
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
Eu tenho um contrato de ______________.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
tempo integral
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
meio período
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
a termo
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
permanente
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
sazonal
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Quando recebo meu pagamento?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Gostaria de pedir _________.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
licença maternidade
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
licença paternidade
Rodzaj urlopu
chorobowe
auxílio-doença
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
dias de folga
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
qual é o valor da restituição
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
se há contribuições pendentes
Rodzaj rozliczenia podatku