Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
Ich bin _________________.
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
im Beruf
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
arbeitslos
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
Unternehmer
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
freischaffend
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
Praktikant
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
Ehrenamtlicher
Sytuacja zawodowa
doradcą
Berater
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
Vollzeit-
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Teilzeit-
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
befristeten
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
unbefristeten
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
saisonal befristeten
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
Mutterschaftszeit
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
Vaterschaftsurlaub
Rodzaj urlopu
chorobowe
Krankenzeit
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
Urlaubstage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
Wer informiert mich über____________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
die Höhe der Rückzahlung
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
Rodzaj rozliczenia podatku