Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Kan ik in [land] werken?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Wat is het nationale minimumloon?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
werkende
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
werkloos
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
een ondernemer
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
een zelfstandige
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
een stagair
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
een vrijwilliger
Sytuacja zawodowa
doradcą
een consultant
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
voltijdse
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
deeltijdse
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
tijdelijke
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
permanente
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
seizoensgebonden
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
moederschapsverlof
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
vaderschapsverlof
Rodzaj urlopu
chorobowe
ziekteverlof
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
vrije dagen
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
Rodzaj rozliczenia podatku