Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
¿Necesito permiso de trabajo?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
Soy ____________________.
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
asalariado
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
desempleado
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
empresario
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
autónomo
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
trabajador en prácticas
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntario
Sytuacja zawodowa
doradcą
asesor
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
Tengo un contrato ______________.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
a tiempo completo
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
a tiempo parcial
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
de duración determinada
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
indefinido
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
de temporada
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
¿Cuándo se cobra?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
la baja por maternidad
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
la baja por paternidad
Rodzaj urlopu
chorobowe
la baja por enfermedad
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
días libres
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
Rodzaj rozliczenia podatku