Zwroty | hindi - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
Sytuacja zawodowa
doradcą
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
Rodzaj urlopu
chorobowe
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Rodzaj rozliczenia podatku