Zwroty | francuski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
Je suis ___________.
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
employé(e)
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
au chômage
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
entrepreneur
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
travailleur indépendant
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
stagiaire
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
bénévole
Sytuacja zawodowa
doradcą
consultant(e)
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
J'ai un contrat ___________.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
à temps plein
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
à temps partiel
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
en C.D.D.
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
en C.D.I.
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
saisonnier
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Je voudrais _________.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
un congé maternité
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
un congé paternité
Rodzaj urlopu
chorobowe
un congé maladie
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
des congés
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
du montant qui me sera remboursé
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
si je dois payer davantage d'impôts
Rodzaj rozliczenia podatku