Zwroty | duński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Må jeg arbejde i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Hvad er landets mindsteløn?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
ansat
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
arbejdsløs
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
iværksætter
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
selvstændig
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
praktikant
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
frivillig
Sytuacja zawodowa
doradcą
konsulent
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
fuldtids-
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
deltids-
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
tidsbegrænset
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
tidsubegrænset
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
sæsonbegrænset
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Hvornår får jeg løn?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
barsel
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
fædreorlov
Rodzaj urlopu
chorobowe
sygeorlov
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
feriedage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
at jeg skylder mere i skat
Rodzaj rozliczenia podatku