Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
雇佣
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
待业
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
企业家
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
自雇者
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
实习生
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
志愿者
Sytuacja zawodowa
doradcą
顾问
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
全职
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
兼职
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
定期合同
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
永久合同
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
季节性合同
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
我想要_________。
Prośba o urlop
urlop macierzyński
产假
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
陪产假
Rodzaj urlopu
chorobowe
病假
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku