Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
Jestem ___________________ .
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
zatrudniony/a
employed
Sytuacja zawodowa
bezrobotny/a
unemployed
Sytuacja zawodowa
przedsiębiorcą
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
self-employed
Sytuacja zawodowa
praktykantem/praktykantką
an intern
Sytuacja zawodowa
wolontariuszem/wolontariuszką
a volunteer
Sytuacja zawodowa
doradcą
a consultant
Sytuacja zawodowa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
Mam umowę ___________.
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
o pracę na pełny etat
full-time
Rodzaj umowy
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
part-time
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas określony
fixed-term
Rodzaj umowy
(o pracę) na czas nieokreślony
permanent
Rodzaj umowy
o pracę sezonową
seasonal
Rodzaj umowy
Kiedy będę dostawać wypłatę?
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
urlop macierzyński
maternity leave
Rodzaj urlopu
urlop ojcowski
paternity leave
Rodzaj urlopu
chorobowe
sick leave
Rodzaj urlopu
kilka dni urlopu
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kto poinformuje mnie ______________?
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ile wynosi mój zwrot podatku
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku