Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kann ich in [Land] arbeiten?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Mi a minimálbér?
Pytanie o płacę minimalną
Ich bin _________________.
___________________vagyok.
Sytuacja zawodowa
im Beruf
alkalmazott
Sytuacja zawodowa
arbeitslos
munkanélküli
Sytuacja zawodowa
Unternehmer
vállalkozó
Sytuacja zawodowa
freischaffend
egyéni vállalkozó
Sytuacja zawodowa
Praktikant
gyakornok
Sytuacja zawodowa
Ehrenamtlicher
önkéntes
Sytuacja zawodowa
Berater
szaktanácsadó
Sytuacja zawodowa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Rodzaje umów
Ich habe einen ____________ Vertrag.
______________ szerződésem van.
Rodzaje umów
Vollzeit-
teljes munkaidős
Rodzaj umowy
Teilzeit-
részmunkaidős
Rodzaj umowy
befristeten
határozott idejű
Rodzaj umowy
unbefristeten
állandó
Rodzaj umowy
saisonal befristeten
szezonális
Rodzaj umowy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Mikor kapok fizetést?
Pytanie o dzień wypłaty
Ich würde gern____________ beantragen.
Szeretnék_________igényelni.
Prośba o urlop
Mutterschaftszeit
szülési szabadság
Rodzaj urlopu
Vaterschaftsurlaub
apasági szabadság
Rodzaj urlopu
Krankenzeit
betegszabadság
Rodzaj urlopu
Urlaubstage
szabadnap
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Pytanie o opodatkowanie
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Zgłaszanie dochodów
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wer informiert mich über____________?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
die Höhe der Rückzahlung
mennyi a visszatérítés?
Rodzaj rozliczenia podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
mennyit kell még fizetnem?
Rodzaj rozliczenia podatku