Zwroty | turecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kann ich in [Land] arbeiten?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Asgari ücret ne kadar?
Pytanie o płacę minimalną
Ich bin _________________.
Ben ___________________.
Sytuacja zawodowa
im Beruf
çalışıyorum
Sytuacja zawodowa
arbeitslos
işsizim
Sytuacja zawodowa
Unternehmer
girişimciyim
Sytuacja zawodowa
freischaffend
serbest meslek sahibiyim
Sytuacja zawodowa
Praktikant
stajyerim
Sytuacja zawodowa
Ehrenamtlicher
gönüllüyüm
Sytuacja zawodowa
Berater
danışmanım
Sytuacja zawodowa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Rodzaje umów
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Sözleşmem ______________.
Rodzaje umów
Vollzeit-
tam zamanlı
Rodzaj umowy
Teilzeit-
yarı zamanlı
Rodzaj umowy
befristeten
süreli sözleşme
Rodzaj umowy
unbefristeten
kalıcı
Rodzaj umowy
saisonal befristeten
mevsimlik
Rodzaj umowy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Pytanie o dzień wypłaty
Ich würde gern____________ beantragen.
_________ için başvurmak istiyorum.
Prośba o urlop
Mutterschaftszeit
annelik izni
Rodzaj urlopu
Vaterschaftsurlaub
babalık izni
Rodzaj urlopu
Krankenzeit
hastalık izni
Rodzaj urlopu
Urlaubstage
günlük izin
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Pytanie o opodatkowanie
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Zgłaszanie dochodów
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wer informiert mich über____________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
die Höhe der Rückzahlung
geri ödeme miktarı
Rodzaj rozliczenia podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Rodzaj rozliczenia podatku