Zwroty | tajski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kann ich in [Land] arbeiten?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pytanie o płacę minimalną
Ich bin _________________.
ฉันเป็น ___________________
Sytuacja zawodowa
im Beruf
ผู้มีงานทำ
Sytuacja zawodowa
arbeitslos
ผู้ว่างงาน
Sytuacja zawodowa
Unternehmer
ผู้ประกอบการ
Sytuacja zawodowa
freischaffend
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Sytuacja zawodowa
Praktikant
เด็กฝึกงาน
Sytuacja zawodowa
Ehrenamtlicher
อาสาสมัคร
Sytuacja zawodowa
Berater
ที่ปรึกษา
Sytuacja zawodowa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Rodzaje umów
Ich habe einen ____________ Vertrag.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Rodzaje umów
Vollzeit-
เต็มเวลา
Rodzaj umowy
Teilzeit-
นอกเวลา
Rodzaj umowy
befristeten
มีกำหนดเวลา
Rodzaj umowy
unbefristeten
พนักงานประจำ
Rodzaj umowy
saisonal befristeten
ตามช่วงเวลา
Rodzaj umowy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Pytanie o dzień wypłaty
Ich würde gern____________ beantragen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prośba o urlop
Mutterschaftszeit
การลาคลอด
Rodzaj urlopu
Vaterschaftsurlaub
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Rodzaj urlopu
Krankenzeit
การลาป่วย
Rodzaj urlopu
Urlaubstage
การหยุดงานเอง
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pytanie o opodatkowanie
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Zgłaszanie dochodów
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wer informiert mich über____________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
die Höhe der Rückzahlung
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Rodzaj rozliczenia podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Rodzaj rozliczenia podatku