Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kann ich in [Land] arbeiten?
Pot lucra în [țara]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Am nevoie de permis de muncă?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Care este salariul minim pe economie?
Pytanie o płacę minimalną
Ich bin _________________.
Sunt ___________________ .
Sytuacja zawodowa
im Beruf
angajat
Sytuacja zawodowa
arbeitslos
neangajat
Sytuacja zawodowa
Unternehmer
antreprenor
Sytuacja zawodowa
freischaffend
independent
Sytuacja zawodowa
Praktikant
practicant
Sytuacja zawodowa
Ehrenamtlicher
voluntar
Sytuacja zawodowa
Berater
consultant
Sytuacja zawodowa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Rodzaje umów
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Am contract de ______________.
Rodzaje umów
Vollzeit-
normă întreagă
Rodzaj umowy
Teilzeit-
jumătate de normă
Rodzaj umowy
befristeten
pe perioadă determinată
Rodzaj umowy
unbefristeten
pe perioadă nedeterminată
Rodzaj umowy
saisonal befristeten
temporar
Rodzaj umowy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Când primesc salariul?
Pytanie o dzień wypłaty
Ich würde gern____________ beantragen.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Prośba o urlop
Mutterschaftszeit
concediu maternal
Rodzaj urlopu
Vaterschaftsurlaub
concediul paternal
Rodzaj urlopu
Krankenzeit
concediu medical
Rodzaj urlopu
Urlaubstage
zile libere
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Pytanie o opodatkowanie
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Aș dori să-mi declar venitul.
Zgłaszanie dochodów
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wer informiert mich über____________?
Cine mă va informa de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
die Höhe der Rückzahlung
cât este rambursarea
Rodzaj rozliczenia podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
dacă datorez mai mult
Rodzaj rozliczenia podatku