Zwroty | polski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kann ich in [Land] arbeiten?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pytanie o płacę minimalną
Ich bin _________________.
Jestem ___________________ .
Sytuacja zawodowa
im Beruf
zatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
arbeitslos
bezrobotny/a
Sytuacja zawodowa
Unternehmer
przedsiębiorcą
Sytuacja zawodowa
freischaffend
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
Praktikant
praktykantem/praktykantką
Sytuacja zawodowa
Ehrenamtlicher
wolontariuszem/wolontariuszką
Sytuacja zawodowa
Berater
doradcą
Sytuacja zawodowa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Rodzaje umów
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mam umowę ___________.
Rodzaje umów
Vollzeit-
o pracę na pełny etat
Rodzaj umowy
Teilzeit-
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Rodzaj umowy
befristeten
(o pracę) na czas określony
Rodzaj umowy
unbefristeten
(o pracę) na czas nieokreślony
Rodzaj umowy
saisonal befristeten
o pracę sezonową
Rodzaj umowy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Pytanie o dzień wypłaty
Ich würde gern____________ beantragen.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Prośba o urlop
Mutterschaftszeit
urlop macierzyński
Rodzaj urlopu
Vaterschaftsurlaub
urlop ojcowski
Rodzaj urlopu
Krankenzeit
chorobowe
Rodzaj urlopu
Urlaubstage
kilka dni urlopu
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pytanie o opodatkowanie
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Zgłaszanie dochodów
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wer informiert mich über____________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
die Höhe der Rückzahlung
ile wynosi mój zwrot podatku
Rodzaj rozliczenia podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Rodzaj rozliczenia podatku