Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kann ich in [Land] arbeiten?
¿Puedo trabajar en (país)?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
¿Necesito permiso de trabajo?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Pytanie o płacę minimalną
Ich bin _________________.
Soy ____________________.
Sytuacja zawodowa
im Beruf
asalariado
Sytuacja zawodowa
arbeitslos
desempleado
Sytuacja zawodowa
Unternehmer
empresario
Sytuacja zawodowa
freischaffend
autónomo
Sytuacja zawodowa
Praktikant
trabajador en prácticas
Sytuacja zawodowa
Ehrenamtlicher
voluntario
Sytuacja zawodowa
Berater
asesor
Sytuacja zawodowa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Rodzaje umów
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Tengo un contrato ______________.
Rodzaje umów
Vollzeit-
a tiempo completo
Rodzaj umowy
Teilzeit-
a tiempo parcial
Rodzaj umowy
befristeten
de duración determinada
Rodzaj umowy
unbefristeten
indefinido
Rodzaj umowy
saisonal befristeten
de temporada
Rodzaj umowy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
¿Cuándo se cobra?
Pytanie o dzień wypłaty
Ich würde gern____________ beantragen.
Me gustaría solicitar _____________.
Prośba o urlop
Mutterschaftszeit
la baja por maternidad
Rodzaj urlopu
Vaterschaftsurlaub
la baja por paternidad
Rodzaj urlopu
Krankenzeit
la baja por enfermedad
Rodzaj urlopu
Urlaubstage
días libres
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Pytanie o opodatkowanie
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Zgłaszanie dochodów
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wer informiert mich über____________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
die Höhe der Rückzahlung
¿Cuánto me sale a devolver?
Rodzaj rozliczenia podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
¿Cuánto me sale a pagar?
Rodzaj rozliczenia podatku