Zwroty | hindi - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kann ich in [Land] arbeiten?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Pytanie o płacę minimalną
Ich bin _________________.
Sytuacja zawodowa
im Beruf
Sytuacja zawodowa
arbeitslos
Sytuacja zawodowa
Unternehmer
Sytuacja zawodowa
freischaffend
Sytuacja zawodowa
Praktikant
Sytuacja zawodowa
Ehrenamtlicher
Sytuacja zawodowa
Berater
Sytuacja zawodowa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Rodzaje umów
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Rodzaje umów
Vollzeit-
Rodzaj umowy
Teilzeit-
Rodzaj umowy
befristeten
Rodzaj umowy
unbefristeten
Rodzaj umowy
saisonal befristeten
Rodzaj umowy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Ich würde gern____________ beantragen.
Prośba o urlop
Mutterschaftszeit
Rodzaj urlopu
Vaterschaftsurlaub
Rodzaj urlopu
Krankenzeit
Rodzaj urlopu
Urlaubstage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Pytanie o opodatkowanie
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Zgłaszanie dochodów
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wer informiert mich über____________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
die Höhe der Rückzahlung
Rodzaj rozliczenia podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
Rodzaj rozliczenia podatku