Zwroty | grecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kann ich in [Land] arbeiten?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Pytanie o płacę minimalną
Ich bin _________________.
Είμαι _________________.
Sytuacja zawodowa
im Beruf
μισθωτός
Sytuacja zawodowa
arbeitslos
άνεργος
Sytuacja zawodowa
Unternehmer
επιχειρηματίας
Sytuacja zawodowa
freischaffend
αυτοαπασχολούμενος
Sytuacja zawodowa
Praktikant
ασκούμενος σε πρακτική
Sytuacja zawodowa
Ehrenamtlicher
εθελοντής
Sytuacja zawodowa
Berater
σύμβουλος
Sytuacja zawodowa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Rodzaje umów
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Rodzaje umów
Vollzeit-
πλήρους απασχόλησης
Rodzaj umowy
Teilzeit-
μερικής απασχόλησης
Rodzaj umowy
befristeten
ορισμένης διάρκειας
Rodzaj umowy
unbefristeten
μόνιμο
Rodzaj umowy
saisonal befristeten
εποχιακός
Rodzaj umowy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Pytanie o dzień wypłaty
Ich würde gern____________ beantragen.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Prośba o urlop
Mutterschaftszeit
άδεια μητρότητας
Rodzaj urlopu
Vaterschaftsurlaub
άδεια πατρότητας
Rodzaj urlopu
Krankenzeit
επίδομα ασθενείας
Rodzaj urlopu
Urlaubstage
μέρες άδεια
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Pytanie o opodatkowanie
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Zgłaszanie dochodów
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wer informiert mich über____________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
die Höhe der Rückzahlung
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Rodzaj rozliczenia podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Rodzaj rozliczenia podatku