Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kann ich in [Land] arbeiten?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Pytanie o płacę minimalną
Ich bin _________________.
Mi estas ________________.
Sytuacja zawodowa
im Beruf
dungata
Sytuacja zawodowa
arbeitslos
senlabora
Sytuacja zawodowa
Unternehmer
entreprenisto
Sytuacja zawodowa
freischaffend
memdungito
Sytuacja zawodowa
Praktikant
internulo
Sytuacja zawodowa
Ehrenamtlicher
volontulo
Sytuacja zawodowa
Berater
konsilisto
Sytuacja zawodowa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Rodzaje umów
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mi havas____________ kontrakton.
Rodzaje umów
Vollzeit-
plentempan
Rodzaj umowy
Teilzeit-
parttempan
Rodzaj umowy
befristeten
limigitan
Rodzaj umowy
unbefristeten
permanentan
Rodzaj umowy
saisonal befristeten
sezonan
Rodzaj umowy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Pytanie o dzień wypłaty
Ich würde gern____________ beantragen.
Mi ŝatus peti _________.
Prośba o urlop
Mutterschaftszeit
akuŝferion
Rodzaj urlopu
Vaterschaftsurlaub
akuŝferion (por patro)
Rodzaj urlopu
Krankenzeit
malsanan salajron
Rodzaj urlopu
Urlaubstage
feritagojn
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Pytanie o opodatkowanie
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Zgłaszanie dochodów
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wer informiert mich über____________?
Kiu diros min ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
die Höhe der Rückzahlung
kiom mia repago estas
Rodzaj rozliczenia podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
se mi ŝuldas pli imposton
Rodzaj rozliczenia podatku