Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kann ich in [Land] arbeiten?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Ich bin _________________.
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
im Beruf
雇佣
Sytuacja zawodowa
arbeitslos
待业
Sytuacja zawodowa
Unternehmer
企业家
Sytuacja zawodowa
freischaffend
自雇者
Sytuacja zawodowa
Praktikant
实习生
Sytuacja zawodowa
Ehrenamtlicher
志愿者
Sytuacja zawodowa
Berater
顾问
Sytuacja zawodowa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
Ich habe einen ____________ Vertrag.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
Vollzeit-
全职
Rodzaj umowy
Teilzeit-
兼职
Rodzaj umowy
befristeten
定期合同
Rodzaj umowy
unbefristeten
永久合同
Rodzaj umowy
saisonal befristeten
季节性合同
Rodzaj umowy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Ich würde gern____________ beantragen.
我想要_________。
Prośba o urlop
Mutterschaftszeit
产假
Rodzaj urlopu
Vaterschaftsurlaub
陪产假
Rodzaj urlopu
Krankenzeit
病假
Rodzaj urlopu
Urlaubstage
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wer informiert mich über____________?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
die Höhe der Rückzahlung
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku