Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kann ich in [Land] arbeiten?
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
Ich bin _________________.
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
im Beruf
employed
Sytuacja zawodowa
arbeitslos
unemployed
Sytuacja zawodowa
Unternehmer
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
freischaffend
self-employed
Sytuacja zawodowa
Praktikant
an intern
Sytuacja zawodowa
Ehrenamtlicher
a volunteer
Sytuacja zawodowa
Berater
a consultant
Sytuacja zawodowa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
Ich habe einen ____________ Vertrag.
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
Vollzeit-
full-time
Rodzaj umowy
Teilzeit-
part-time
Rodzaj umowy
befristeten
fixed-term
Rodzaj umowy
unbefristeten
permanent
Rodzaj umowy
saisonal befristeten
seasonal
Rodzaj umowy
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Ich würde gern____________ beantragen.
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
Mutterschaftszeit
maternity leave
Rodzaj urlopu
Vaterschaftsurlaub
paternity leave
Rodzaj urlopu
Krankenzeit
sick leave
Rodzaj urlopu
Urlaubstage
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wer informiert mich über____________?
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
die Höhe der Rückzahlung
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
eventuell fällige Nachzahlungen
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku