Zwroty | włoski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
Qual è il salario minimo?
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
Sono ____________.
Sytuacja zawodowa
werkende
impiegato/a
Sytuacja zawodowa
werkloos
disoccupato/a
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
un imprenditore/un'imprenditrice
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
un lavoratore autonomo
Sytuacja zawodowa
een stagair
uno/a stagista
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
un/una volontario/a
Sytuacja zawodowa
een consultant
un/a consulente
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ho un contratto _________.
Rodzaje umów
voltijdse
a tempo pieno
Rodzaj umowy
deeltijdse
part-time
Rodzaj umowy
tijdelijke
a tempo determinato
Rodzaj umowy
permanente
a tempo indeterminato
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
stagionale
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Quando viene versato lo stipendio?
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
Vorrei chiedere ___________.
Prośba o urlop
moederschapsverlof
il congedo di maternità
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
il congedo di paternità
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
il congedo per malattia
Rodzaj urlopu
vrije dagen
dei giorni liberi
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
quanto mi verrà rimborsato
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
se devo pagare più tasse
Rodzaj rozliczenia podatku