Zwroty | tajski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Sytuacja zawodowa
werkende
ผู้มีงานทำ
Sytuacja zawodowa
werkloos
ผู้ว่างงาน
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
ผู้ประกอบการ
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Sytuacja zawodowa
een stagair
เด็กฝึกงาน
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
อาสาสมัคร
Sytuacja zawodowa
een consultant
ที่ปรึกษา
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Rodzaje umów
voltijdse
เต็มเวลา
Rodzaj umowy
deeltijdse
นอกเวลา
Rodzaj umowy
tijdelijke
มีกำหนดเวลา
Rodzaj umowy
permanente
พนักงานประจำ
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
ตามช่วงเวลา
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prośba o urlop
moederschapsverlof
การลาคลอด
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
การลาป่วย
Rodzaj urlopu
vrije dagen
การหยุดงานเอง
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Rodzaj rozliczenia podatku