Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
Vad är minimilönen?
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
Jag är ______________.
Sytuacja zawodowa
werkende
anställd
Sytuacja zawodowa
werkloos
arbetslös
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
entreprenör
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
egenföretagare
Sytuacja zawodowa
een stagair
praktikant
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
voluntärarbetare
Sytuacja zawodowa
een consultant
konsultant
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Jag har ett _________ kontrakt.
Rodzaje umów
voltijdse
fulltid
Rodzaj umowy
deeltijdse
deltid
Rodzaj umowy
tijdelijke
visstids
Rodzaj umowy
permanente
permanent anställd
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
säsongsanställd
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
När får jag lön?
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
Jag skulle vilja ha ____.
Prośba o urlop
moederschapsverlof
mammaledigt
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
pappaledigt
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
sjuklön
Rodzaj urlopu
vrije dagen
semester
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Jag vill rapportera min inkomst.
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
Vem informerar mig om _______?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
hur mycket min skatteåterbäring är
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
huruvida jag ska betala mer skatt
Rodzaj rozliczenia podatku