Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
Pot lucra în [țara]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
Am nevoie de permis de muncă?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
Care este salariul minim pe economie?
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
Sunt ___________________ .
Sytuacja zawodowa
werkende
angajat
Sytuacja zawodowa
werkloos
neangajat
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
antreprenor
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
independent
Sytuacja zawodowa
een stagair
practicant
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
voluntar
Sytuacja zawodowa
een consultant
consultant
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Am contract de ______________.
Rodzaje umów
voltijdse
normă întreagă
Rodzaj umowy
deeltijdse
jumătate de normă
Rodzaj umowy
tijdelijke
pe perioadă determinată
Rodzaj umowy
permanente
pe perioadă nedeterminată
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
temporar
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Când primesc salariul?
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Prośba o urlop
moederschapsverlof
concediu maternal
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
concediul paternal
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
concediu medical
Rodzaj urlopu
vrije dagen
zile libere
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Aș dori să-mi declar venitul.
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
Cine mă va informa de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
cât este rambursarea
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
dacă datorez mai mult
Rodzaj rozliczenia podatku