Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
Posso trabalhar em [país]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
Qual é o salário mínimo nacional?
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
Sou ___________________ .
Sytuacja zawodowa
werkende
empregado(a)
Sytuacja zawodowa
werkloos
desempregado(a)
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
empreendedor(a)
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
autônomo(a)
Sytuacja zawodowa
een stagair
estagiário(a)
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
voluntário(a)
Sytuacja zawodowa
een consultant
consultor(a)
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Eu tenho um contrato de ______________.
Rodzaje umów
voltijdse
tempo integral
Rodzaj umowy
deeltijdse
meio período
Rodzaj umowy
tijdelijke
a termo
Rodzaj umowy
permanente
permanente
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
sazonal
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Quando recebo meu pagamento?
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
Gostaria de pedir _________.
Prośba o urlop
moederschapsverlof
licença maternidade
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
licença paternidade
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
auxílio-doença
Rodzaj urlopu
vrije dagen
dias de folga
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
qual é o valor da restituição
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
se há contribuições pendentes
Rodzaj rozliczenia podatku