Zwroty | polski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
Jestem ___________________ .
Sytuacja zawodowa
werkende
zatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
werkloos
bezrobotny/a
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
przedsiębiorcą
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
een stagair
praktykantem/praktykantką
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
wolontariuszem/wolontariuszką
Sytuacja zawodowa
een consultant
doradcą
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Mam umowę ___________.
Rodzaje umów
voltijdse
o pracę na pełny etat
Rodzaj umowy
deeltijdse
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Rodzaj umowy
tijdelijke
(o pracę) na czas określony
Rodzaj umowy
permanente
(o pracę) na czas nieokreślony
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
o pracę sezonową
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Prośba o urlop
moederschapsverlof
urlop macierzyński
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
urlop ojcowski
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
chorobowe
Rodzaj urlopu
vrije dagen
kilka dni urlopu
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
ile wynosi mój zwrot podatku
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Rodzaj rozliczenia podatku