Zwroty | hindi - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
Sytuacja zawodowa
werkende
Sytuacja zawodowa
werkloos
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
Sytuacja zawodowa
een stagair
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
Sytuacja zawodowa
een consultant
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Rodzaje umów
voltijdse
Rodzaj umowy
deeltijdse
Rodzaj umowy
tijdelijke
Rodzaj umowy
permanente
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prośba o urlop
moederschapsverlof
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
Rodzaj urlopu
vrije dagen
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
Rodzaj rozliczenia podatku