Zwroty | grecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
Είμαι _________________.
Sytuacja zawodowa
werkende
μισθωτός
Sytuacja zawodowa
werkloos
άνεργος
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
επιχειρηματίας
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
αυτοαπασχολούμενος
Sytuacja zawodowa
een stagair
ασκούμενος σε πρακτική
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
εθελοντής
Sytuacja zawodowa
een consultant
σύμβουλος
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Rodzaje umów
voltijdse
πλήρους απασχόλησης
Rodzaj umowy
deeltijdse
μερικής απασχόλησης
Rodzaj umowy
tijdelijke
ορισμένης διάρκειας
Rodzaj umowy
permanente
μόνιμο
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
εποχιακός
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Prośba o urlop
moederschapsverlof
άδεια μητρότητας
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
άδεια πατρότητας
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
επίδομα ασθενείας
Rodzaj urlopu
vrije dagen
μέρες άδεια
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Rodzaj rozliczenia podatku