Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
Mi estas ________________.
Sytuacja zawodowa
werkende
dungata
Sytuacja zawodowa
werkloos
senlabora
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
entreprenisto
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
memdungito
Sytuacja zawodowa
een stagair
internulo
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
volontulo
Sytuacja zawodowa
een consultant
konsilisto
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Mi havas____________ kontrakton.
Rodzaje umów
voltijdse
plentempan
Rodzaj umowy
deeltijdse
parttempan
Rodzaj umowy
tijdelijke
limigitan
Rodzaj umowy
permanente
permanentan
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
sezonan
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
Mi ŝatus peti _________.
Prośba o urlop
moederschapsverlof
akuŝferion
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
akuŝferion (por patro)
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
malsanan salajron
Rodzaj urlopu
vrije dagen
feritagojn
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
Kiu diros min ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
kiom mia repago estas
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
se mi ŝuldas pli imposton
Rodzaj rozliczenia podatku