Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
werkende
雇佣
Sytuacja zawodowa
werkloos
待业
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
企业家
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
自雇者
Sytuacja zawodowa
een stagair
实习生
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
志愿者
Sytuacja zawodowa
een consultant
顾问
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
voltijdse
全职
Rodzaj umowy
deeltijdse
兼职
Rodzaj umowy
tijdelijke
定期合同
Rodzaj umowy
permanente
永久合同
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
季节性合同
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
我想要_________。
Prośba o urlop
moederschapsverlof
产假
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
陪产假
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
病假
Rodzaj urlopu
vrije dagen
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku