Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Kan ik in [land] werken?
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Heb ik een werkvergunning nodig?
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Wat is het nationale minimumloon?
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
Ik ben ___________________ .
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
werkende
employed
Sytuacja zawodowa
werkloos
unemployed
Sytuacja zawodowa
een ondernemer
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
een zelfstandige
self-employed
Sytuacja zawodowa
een stagair
an intern
Sytuacja zawodowa
een vrijwilliger
a volunteer
Sytuacja zawodowa
een consultant
a consultant
Sytuacja zawodowa
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
voltijdse
full-time
Rodzaj umowy
deeltijdse
part-time
Rodzaj umowy
tijdelijke
fixed-term
Rodzaj umowy
permanente
permanent
Rodzaj umowy
seizoensgebonden
seasonal
Rodzaj umowy
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Ik zou graag _________ aanvragen.
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
moederschapsverlof
maternity leave
Rodzaj urlopu
vaderschapsverlof
paternity leave
Rodzaj urlopu
ziekteverlof
sick leave
Rodzaj urlopu
vrije dagen
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
Ik zou graag een loonaangifte doen.
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Wie informeert mij over ______________?
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku