Zwroty | turecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Asgari ücret ne kadar?
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
Ben ___________________.
Sytuacja zawodowa
asalariado
çalışıyorum
Sytuacja zawodowa
desempleado
işsizim
Sytuacja zawodowa
empresario
girişimciyim
Sytuacja zawodowa
autónomo
serbest meslek sahibiyim
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
stajyerim
Sytuacja zawodowa
voluntario
gönüllüyüm
Sytuacja zawodowa
asesor
danışmanım
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
Sözleşmem ______________.
Rodzaje umów
a tiempo completo
tam zamanlı
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
yarı zamanlı
Rodzaj umowy
de duración determinada
süreli sözleşme
Rodzaj umowy
indefinido
kalıcı
Rodzaj umowy
de temporada
mevsimlik
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
_________ için başvurmak istiyorum.
Prośba o urlop
la baja por maternidad
annelik izni
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
babalık izni
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
hastalık izni
Rodzaj urlopu
días libres
günlük izin
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
geri ödeme miktarı
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Rodzaj rozliczenia podatku