Zwroty | tajski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
ฉันเป็น ___________________
Sytuacja zawodowa
asalariado
ผู้มีงานทำ
Sytuacja zawodowa
desempleado
ผู้ว่างงาน
Sytuacja zawodowa
empresario
ผู้ประกอบการ
Sytuacja zawodowa
autónomo
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
เด็กฝึกงาน
Sytuacja zawodowa
voluntario
อาสาสมัคร
Sytuacja zawodowa
asesor
ที่ปรึกษา
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Rodzaje umów
a tiempo completo
เต็มเวลา
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
นอกเวลา
Rodzaj umowy
de duración determinada
มีกำหนดเวลา
Rodzaj umowy
indefinido
พนักงานประจำ
Rodzaj umowy
de temporada
ตามช่วงเวลา
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prośba o urlop
la baja por maternidad
การลาคลอด
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
การลาป่วย
Rodzaj urlopu
días libres
การหยุดงานเอง
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Rodzaj rozliczenia podatku