Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
Pot lucra în [țara]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
Am nevoie de permis de muncă?
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Care este salariul minim pe economie?
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
Sunt ___________________ .
Sytuacja zawodowa
asalariado
angajat
Sytuacja zawodowa
desempleado
neangajat
Sytuacja zawodowa
empresario
antreprenor
Sytuacja zawodowa
autónomo
independent
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
practicant
Sytuacja zawodowa
voluntario
voluntar
Sytuacja zawodowa
asesor
consultant
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
Am contract de ______________.
Rodzaje umów
a tiempo completo
normă întreagă
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
jumătate de normă
Rodzaj umowy
de duración determinada
pe perioadă determinată
Rodzaj umowy
indefinido
pe perioadă nedeterminată
Rodzaj umowy
de temporada
temporar
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
Când primesc salariul?
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Prośba o urlop
la baja por maternidad
concediu maternal
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
concediul paternal
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
concediu medical
Rodzaj urlopu
días libres
zile libere
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Aș dori câteva informații despre taxe.
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
Aș dori să-mi declar venitul.
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
Cine mă va informa de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
cât este rambursarea
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
dacă datorez mai mult
Rodzaj rozliczenia podatku