Zwroty | hindi - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
Sytuacja zawodowa
asalariado
Sytuacja zawodowa
desempleado
Sytuacja zawodowa
empresario
Sytuacja zawodowa
autónomo
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
Sytuacja zawodowa
voluntario
Sytuacja zawodowa
asesor
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
Rodzaje umów
a tiempo completo
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
Rodzaj umowy
de duración determinada
Rodzaj umowy
indefinido
Rodzaj umowy
de temporada
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
Prośba o urlop
la baja por maternidad
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
Rodzaj urlopu
días libres
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
Rodzaj rozliczenia podatku