Zwroty | grecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
Είμαι _________________.
Sytuacja zawodowa
asalariado
μισθωτός
Sytuacja zawodowa
desempleado
άνεργος
Sytuacja zawodowa
empresario
επιχειρηματίας
Sytuacja zawodowa
autónomo
αυτοαπασχολούμενος
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
ασκούμενος σε πρακτική
Sytuacja zawodowa
voluntario
εθελοντής
Sytuacja zawodowa
asesor
σύμβουλος
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Rodzaje umów
a tiempo completo
πλήρους απασχόλησης
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
μερικής απασχόλησης
Rodzaj umowy
de duración determinada
ορισμένης διάρκειας
Rodzaj umowy
indefinido
μόνιμο
Rodzaj umowy
de temporada
εποχιακός
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Prośba o urlop
la baja por maternidad
άδεια μητρότητας
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
άδεια πατρότητας
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
επίδομα ασθενείας
Rodzaj urlopu
días libres
μέρες άδεια
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Rodzaj rozliczenia podatku