Zwroty | fiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
Tarvitsenko työluvan?
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Mikä on maan minimipalkka?
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
Minä olen ____________.
Sytuacja zawodowa
asalariado
työllistynyt
Sytuacja zawodowa
desempleado
työtön
Sytuacja zawodowa
empresario
yrittäjä
Sytuacja zawodowa
autónomo
itsenäinen ammatinharjoittaja
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
työharjoittelija
Sytuacja zawodowa
voluntario
vapaaehtoistyöntekijä
Sytuacja zawodowa
asesor
konsultti
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
Minulla on ________ sopimus.
Rodzaje umów
a tiempo completo
kokopäiväinen
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
osa-aikaiseen ohjelmaan
Rodzaj umowy
de duración determinada
määräaikainen
Rodzaj umowy
indefinido
vakituinen
Rodzaj umowy
de temporada
kausiluonteinen
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
Koska minä saan palkkani?
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
Haluaisin saada _______.
Prośba o urlop
la baja por maternidad
äitiyslomaa
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
isyyslomaa
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
sairaslomaa
Rodzaj urlopu
días libres
lomaa
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Rodzaj rozliczenia podatku