Zwroty | duński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
Må jeg arbejde i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Hvad er landets mindsteløn?
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
Jeg er ___________________ .
Sytuacja zawodowa
asalariado
ansat
Sytuacja zawodowa
desempleado
arbejdsløs
Sytuacja zawodowa
empresario
iværksætter
Sytuacja zawodowa
autónomo
selvstændig
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
praktikant
Sytuacja zawodowa
voluntario
frivillig
Sytuacja zawodowa
asesor
konsulent
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Rodzaje umów
a tiempo completo
fuldtids-
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
deltids-
Rodzaj umowy
de duración determinada
tidsbegrænset
Rodzaj umowy
indefinido
tidsubegrænset
Rodzaj umowy
de temporada
sæsonbegrænset
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
Hvornår får jeg løn?
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prośba o urlop
la baja por maternidad
barsel
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
fædreorlov
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
sygeorlov
Rodzaj urlopu
días libres
feriedage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
at jeg skylder mere i skat
Rodzaj rozliczenia podatku