Zwroty | arabski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
أنا________________.
Sytuacja zawodowa
asalariado
موظف
Sytuacja zawodowa
desempleado
غير موظف
Sytuacja zawodowa
empresario
رائد أعمال
Sytuacja zawodowa
autónomo
أعمل بمفردي
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
متدرب
Sytuacja zawodowa
voluntario
متطوع
Sytuacja zawodowa
asesor
مستشار
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Rodzaje umów
a tiempo completo
دوام كامل
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
دوام جزئي
Rodzaj umowy
de duración determinada
لمدة محدودة
Rodzaj umowy
indefinido
دائم
Rodzaj umowy
de temporada
موسمي
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
أرغب في طلب _______________.
Prośba o urlop
la baja por maternidad
إجازة امومة
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
إجازة أبوة
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
إجازة مرضية
Rodzaj urlopu
días libres
أيام عطلة
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
أود الإعلام عن مكتسباتي
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
من سيعلمني______________________؟
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
كم مبلغ الإعادة
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Rodzaj rozliczenia podatku