Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

¿Puedo trabajar en (país)?
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
¿Necesito permiso de trabajo?
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
Soy ____________________.
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
asalariado
employed
Sytuacja zawodowa
desempleado
unemployed
Sytuacja zawodowa
empresario
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
autónomo
self-employed
Sytuacja zawodowa
trabajador en prácticas
an intern
Sytuacja zawodowa
voluntario
a volunteer
Sytuacja zawodowa
asesor
a consultant
Sytuacja zawodowa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
Tengo un contrato ______________.
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
a tiempo completo
full-time
Rodzaj umowy
a tiempo parcial
part-time
Rodzaj umowy
de duración determinada
fixed-term
Rodzaj umowy
indefinido
permanent
Rodzaj umowy
de temporada
seasonal
Rodzaj umowy
¿Cuándo se cobra?
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Me gustaría solicitar _____________.
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
la baja por maternidad
maternity leave
Rodzaj urlopu
la baja por paternidad
paternity leave
Rodzaj urlopu
la baja por enfermedad
sick leave
Rodzaj urlopu
días libres
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Me gustaría informarme sobre los impuestos
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
Me gustaría declarar mis ingresos.
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
¿Cómo me informarán de _______________?
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku