Zwroty | włoski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Qual è il salario minimo?
Pytanie o płacę minimalną
Είμαι _________________.
Sono ____________.
Sytuacja zawodowa
μισθωτός
impiegato/a
Sytuacja zawodowa
άνεργος
disoccupato/a
Sytuacja zawodowa
επιχειρηματίας
un imprenditore/un'imprenditrice
Sytuacja zawodowa
αυτοαπασχολούμενος
un lavoratore autonomo
Sytuacja zawodowa
ασκούμενος σε πρακτική
uno/a stagista
Sytuacja zawodowa
εθελοντής
un/una volontario/a
Sytuacja zawodowa
σύμβουλος
un/a consulente
Sytuacja zawodowa
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Rodzaje umów
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ho un contratto _________.
Rodzaje umów
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Rodzaj umowy
μερικής απασχόλησης
part-time
Rodzaj umowy
ορισμένης διάρκειας
a tempo determinato
Rodzaj umowy
μόνιμο
a tempo indeterminato
Rodzaj umowy
εποχιακός
stagionale
Rodzaj umowy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quando viene versato lo stipendio?
Pytanie o dzień wypłaty
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Vorrei chiedere ___________.
Prośba o urlop
άδεια μητρότητας
il congedo di maternità
Rodzaj urlopu
άδεια πατρότητας
il congedo di paternità
Rodzaj urlopu
επίδομα ασθενείας
il congedo per malattia
Rodzaj urlopu
μέρες άδεια
dei giorni liberi
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Pytanie o opodatkowanie
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Zgłaszanie dochodów
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Chi mi farà sapere ____________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
quanto mi verrà rimborsato
Rodzaj rozliczenia podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se devo pagare più tasse
Rodzaj rozliczenia podatku