Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Pot lucra în [țara]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Am nevoie de permis de muncă?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Care este salariul minim pe economie?
Pytanie o płacę minimalną
Είμαι _________________.
Sunt ___________________ .
Sytuacja zawodowa
μισθωτός
angajat
Sytuacja zawodowa
άνεργος
neangajat
Sytuacja zawodowa
επιχειρηματίας
antreprenor
Sytuacja zawodowa
αυτοαπασχολούμενος
independent
Sytuacja zawodowa
ασκούμενος σε πρακτική
practicant
Sytuacja zawodowa
εθελοντής
voluntar
Sytuacja zawodowa
σύμβουλος
consultant
Sytuacja zawodowa
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Ce fel de contract de muncă aveți?
Rodzaje umów
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Am contract de ______________.
Rodzaje umów
πλήρους απασχόλησης
normă întreagă
Rodzaj umowy
μερικής απασχόλησης
jumătate de normă
Rodzaj umowy
ορισμένης διάρκειας
pe perioadă determinată
Rodzaj umowy
μόνιμο
pe perioadă nedeterminată
Rodzaj umowy
εποχιακός
temporar
Rodzaj umowy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Când primesc salariul?
Pytanie o dzień wypłaty
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Prośba o urlop
άδεια μητρότητας
concediu maternal
Rodzaj urlopu
άδεια πατρότητας
concediul paternal
Rodzaj urlopu
επίδομα ασθενείας
concediu medical
Rodzaj urlopu
μέρες άδεια
zile libere
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Pytanie o opodatkowanie
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Aș dori să-mi declar venitul.
Zgłaszanie dochodów
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Cine mă va informa de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
cât este rambursarea
Rodzaj rozliczenia podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
dacă datorez mai mult
Rodzaj rozliczenia podatku